loading
   نانو فوس
تصویر
محصولات آب گریز :
سورفاپورC (SurfaPore C): ضدآب کننده سطوح سیمانی ،ساروج ، ملات  گچ و سنگ  های طبیعی و مصنوعی
سورفاپورR (SurfaPore R): آب گریز کننده سطوح خاک رس ، شیروانی های سفالی و سفال
سورفاپورT (SurfaPore T): آب گریز کننده و درزگیر مرمر ، گرانیت ، کاشی و سطوح لک پذیر
سورفاپورM (SurfaPore M): ضدآب و ضد روغن کننده و درزگیر مرمریت ،گرانیت و سطوح متخلخل
سورفاپورW (SurfaPore W): ضدآب کننده و محافظ چوب در برابر ترک ، نور خورشید و تاب برداشتن چوب
سورفاپورF (SurfaPore F): ضد آب و ضد روغن کننده محصولات سلولزی مثل کارتن ، کناف ، چوب و گچ
سورفاپورAG (SurfaPore AG): ضد شعار

خودتمیزشونده ها :
سورفاشیلدC (SurfaShield C): خود تمیز شونده، خود استریل شونده، ضد الکتریسیته ساکن سطوح متخلخل و رنگ
سورفاشیلدT (SurfaShield T): خود تمیز شونده، خود استریل شونده، ضد الکتریسیته ساکن سطوح کم جذب یا بدون جذب
سورفاشیلدG (SurfaShield G): محصول آب دوست جهت ایجاد خاصیت خود تمیزشوندگی و آنتیاستاتیک ساکن سطوح شیشه ای

شوینده ها :
دسالین C( Desalin C): برطرف کننده و تمیزکننده سفیدک ، شوره سنگ و آجر ، بدون هیچ گونه آسیب
دسالین K  :( Desalin K)پاک کننده قوی سیمان ، رنگ ، قیر و سایر آلودگی ها از روی سطوح 
دسالین AM  :( Desalin AM)پاک کننده جلبک ، خزه ، قارچ ، کپک
دسالین SG  :( Desalin SG)مهارکننده عوامل ایجاد شوره مثل نمک ها بر روی سطوح سیمانی ، اجری ، سنگی
دسالین DG  :( Desalin DG)پاک کننده اثر و لکه روغن های خوراکی و صنعتی از روی سطوح بدون ایجاد آسیب
دسالین RR (Desalin RR): ژل پاک کننده زنگار و اثر زنگ از روی سطوح

روغن گریز:
سورفاپور:(SurfaPore M) M  ضدآب و ضد روغن کننده و درزگیر مرمریت، گرانیت و سطوح صیقلی
سورفاپورF (SurfaPore F): ضد آب و ضد روغن کننده محصولات سلولزی مثل کارتن، کناف، چوب و گچ

براق کننده :
استون وارنیش (Stone Varnish) :رزین نانویی نفوذگر و براق کننده

ضد زنگ :
سورفاگاردM :(SurfaGaurd M) ضد زنگ و ضد خوردگی فلزات بر پایه نانو

افزودنی :
سورفامیکسC (SurfaMix C): افزودنی به ملات سیمان و گچ جهت افزایش چسبندگی، انعطاف، کارایی و ضدآب کردن سطوح