loading
   نانو فس
تصویر
محصولات آب گریز :

 

سورفاپورC ):   ( Surfapore Cضدآب کننده سطوح سیمانی ،ساروج ، ملات  گچ و سنگ  های طبیعی و مصنوعی

سورفاپور R  :( SurfaPore R) آب گریز کننده سطوح خاک رس ، شیروانی های سفالی و سفال

سورفاپور T  :( SurfaPore T)آب گریز کننده و درزگیر مرمر ، گرانیت ، کاشی و سطوح لک پذیر

سورفاپور M :( SurfaPore M)ضدآب و ضد روغن کننده و درزگیر مرمریت ،گرانیت و سطوح متخلخل

سورفاپو W :( SurfaPore W)ضدآب کننده و محافظ چوب در برابر ترک ، نور خورشید و تاب برداشتن چوب

سورفاپور:F( SurfaPore F)   ضد آب و ضد روغن کننده محصولات سلولزی مثل کارتن ، کناف ، چوب و گچ

سورفاپورAG : ضد شعار

 

خودتمیزشونده ها :

سورفاشیلدC  :( SurfaShield C)خود تمیز شونده ، خود استریل شونده، ضد الکتریسیته ساکن سطوح متخلخل و رنگ

 سورفاشیلدT :( SurfaPore T)خود تمیز شونده ، خود استریل شونده، ضد الکتریسیته ساکن سطوح متخلخل و رنگ

سورفاشیلدG  : :( SurfaPore G) یک محصول آب دوست جهت ایجاد خاصیت خود تمیزشوندگی و ضد الکتریسیته ساکن سطوح شیشه ای

 

شوینده ها :

دسالین C :( Desalin C) برطرف کننده و تمیزکننده سفیدک ، شوره سنگ و آجر ، بدون هیچ گونه آسیب

دسالین K  :( Desalin K)پاک کننده قوی سیمان ، رنگ ، قیر و سایر آلودگی ها از روی سطوح 

دسالین AM  :( Desalin AM)پاک کننده جلبک ، خزه ، قارچ ، کپک

دسالین SG  :( Desalin SG)مهارکننده عوامل ایجاد شوره مثل نمک ها بر روی سطوح سیمانی ، اجری ، سنگی

دسالین DG  :( Desalin DG)پاک کننده اثر و لکه روغن های خوراکی و صنعتی از روی سطوح بدون ایجاد آسیب

دسالین RR  :( Desalin RR)ژل پاک کننده زنگار و اثر زنگ از روی سطوح

 

روغن گریز:

سورفاپور:M( SurfaPore M)  ضدآب و ضد روغن کننده و درزگیر مرمریت ،گرانیت و سطوح متخلخل

سورفاپور F  :( SurfaPore F)ضد آب و ضد روغن کننده محصولات سلولزی مثل کارتن ، کناف ، چوب و گچ

 

براق کننده :

استون وارنیش(Stone varnish) :رزین نانویی نفوذگر و براق کننده

 

ضد زنگ :

سورفاگاردM : (SurfaGaurd)  ضد زنگ و ضد خوردگی فلزات بر پایه نانو

 

 

افزودنی :

سورفامیکس C ( SurfaMix C) : افزودنی به ملات سیمان و گچ جهت افزایش چسبندگی ، انعطاف کارایی و ضدآب کردن سطوح