loading
   نانو فس
تصویر
محصولات آب گریز :

سورفاپورC  :( Surfapore C) ضدآب کننده سطوح سیمانی ،ساروج ، ملات  گچ و سنگ  های طبیعی و مصنوعی
سورفاپور R  :( SurfaPore R) آب گریز کننده سطوح خاک رس ، شیروانی های سفالی و سفال
سورفاپور T  :( SurfaPore T)آب گریز کننده و درزگیر مرمر ، گرانیت ، کاشی و سطوح لک پذیر
سورفاپور M :( SurfaPore M)ضدآب و ضد روغن کننده و درزگیر مرمریت ،گرانیت و سطوح متخلخل
سورفاپو W :( SurfaPore W)ضدآب کننده و محافظ چوب در برابر ترک ، نور خورشید و تاب برداشتن چوب
سورفاپور:( SurfaPore F)  F ضد آب و ضد روغن کننده محصولات سلولزی مثل کارتن ، کناف ، چوب و گچ
سورفاپورAG : ضد شعار

خودتمیزشونده ها :
سورفاشیلدC  :( SurfaShield C)خود تمیز شونده ، خود استریل شونده، ضد الکتریسیته ساکن سطوح متخلخل و رنگ
 سورفاشیلدT :( SurfaPore T)خود تمیز شونده ، خود استریل شونده، ضد الکتریسیته ساکن سطوح متخلخل و رنگ
سورفاشیلدG  : :( SurfaPore G) یک محصول آب دوست جهت ایجاد خاصیت خود تمیزشوندگی و ضد الکتریسیته ساکن سطوح شیشه ای

شوینده ها :
دسالین C :( Desalin C) برطرف کننده و تمیزکننده سفیدک ، شوره سنگ و آجر ، بدون هیچ گونه آسیب
دسالین K  :( Desalin K)پاک کننده قوی سیمان ، رنگ ، قیر و سایر آلودگی ها از روی سطوح  
دسالین AM  :( Desalin AM)پاک کننده جلبک ، خزه ، قارچ ، کپک
دسالین SG  :( Desalin SG)مهارکننده عوامل ایجاد شوره مثل نمک ها بر روی سطوح سیمانی ، اجری ، سنگی
دسالین DG  :( Desalin DG)پاک کننده اثر و لکه روغن های خوراکی و صنعتی از روی سطوح بدون ایجاد آسیب
دسالین RR  :( Desalin RR)ژل پاک کننده زنگار و اثر زنگ از روی سطوح

روغن گریز:
سورفاپور:( SurfaPore M) M ضدآب و ضد روغن کننده و درزگیر مرمریت ،گرانیت و سطوح متخلخل
سورفاپور F  :( SurfaPore F)ضد آب و ضد روغن کننده محصولات سلولزی مثل کارتن ، کناف ، چوب و گچ

براق کننده :
استون وارنیش(Stone varnish) :رزین نانویی نفوذگر و براق کننده

ضد زنگ :
سورفاگارد : (SurfaGaurd) M ضد زنگ و ضد خوردگی فلزات بر پایه نانو


افزودنی :
سورفامیکس C ( SurfaMix C) : افزودنی به ملات سیمان و گچ جهت افزایش چسبندگی ، انعطاف کارایی و ضدآب کردن سطوح